Te huur
Winkelmandje
Uw bestellijst is leeg.
Wettelijke bepalingen aangaande deze website
De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden. De toegang tot en het gebruik van de websites van Interrent NV, www.interrent.be alsook alle subdomeinen zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en alle bestaande wetgeving.

Eigendomsrechten
Zowel de volledige inhoud als structuur van deze site worden beschermd door het auteursrecht als door andere intellectuele eigendomsrechten. Alle gebruikte teksten, logo’s, tekeningen, foto’s en grafisch materiaal worden beschermd door het auteursrecht. De gebruiker mag geen informatie, dienst of product geheel of gedeeltelijk wijzigen, kopiëren, reproduceren, verdelen, publiceren of verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interrent NV. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.

Aansprakelijkheid
Interrent NV kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen door het uitvoeren van onderhoud of updates. Interrent NV biedt geen enkele garantie met betrekking tot correctheid of actualisering van de informatie die op de site en zijn subdomeinen wordt aangeboden. Interrent NV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld bij het onwettig gebruik door derden van materiaal / informatie van de site. Elk gebruik dat gemaakt wordt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Privacy
Interrent NV vindt uw privacy heel belangrijk en respecteert ze. Als bezoeker van de website www.interrent.be kan u zich registreren. Om gebruik te maken van de bestelmodule bent u verplicht een minimum aan gegevens in te vullen. Uw persoonsgegevens die u in het registratieformulier in geeft worden opgenomen in ons adressenbestand. Interrent NV is eigenaar van dit bestand. Uw gegevens worden bijgehouden in ons bestand om u blijvend te kunnen informeren over al onze diensten en producten. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, deze te controleren en te vragen om uw persoonlijke gegevens te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren, zoals meer in detail bepaald werd in de Belgische wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens. Interrent NV treft bovendien uitgebreide technische en organisationele maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen en herziet en verbetert deze maatregelen regelmatig voor zover nodig om aan de veranderde wettelijke bepalingen terzake te kunnen voldoen en/of om nieuwe verbeteringen op technologisch vlak te kunnen aanbrengen. Interrent NV beschermt uw gegevens tegen verlies, diefstal en misbruik, inclusief ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van uw gegevens.

Indien u wenst dat uw persoonlijke gegevens worden geschrapt uit het bestand, kan u dit schriftelijk of via e-mail bij Interrent NV aanvragen op bovenstaand adres.

Toepasselijk recht
Ieder geschil m.b.t. deze website wordt beheerst door het Belgisch recht.
Werkdagen: van 8u00 tot 12U00 - 12u30 tot 17u00    |     Zaterdag: van 8u00 tot 12U00    |     Zon- en feestdagen: gesloten